Renovace - Tatra 75

Renovace vozidla Tatra 75 - rok výroby 1938

Prováděla se kompletní renovace vozidla Tatra 75 - rok výroby 1938.

Rozebrání celého vozidla, demontáž plechů z výdřevy - vyrobena nová výdřeva.

Poškozené a zkorodované plechy byly opraveny, případně nahrazeny novými.

Rám a motor dostaly potřebnou péči a nátěr.

Opravené plechy byly následně zpět namontovány na renovovanou výdřevu, poté i ostatní komponenty.

 
 
 

 

 

 

© 2024  Grocar - František a Jana Grodovi